de retro vrienden oldtimer oldtimers halle herne gooik minerva triumph voertuigen parts wagen jaar rit info auto bromfiets fiets kultuur


   
Copyright 2006
Appelmans Luc.
Alle rechten voorbehouden.

Administratie

 

 

.

BOL - PIJL

Wat is  Bol-Pijl

Hoe rij je dat ???

Voorbeeld

Het rijden van het bol-pijl systeem wil zeggen dat aan de hand van getekende situaties een route moet worden

gereden van de bol naar de punt van de pijl. De punt van de pijl dient uiteraard in de aangegeven richting bereden te worden.

Alle situatietekeningen zijn genummerd en worden in opgaande numerieke volgorde gereden,dus van 1 naar 2 en dan 3 enz.

De situaties zijn niet op schaal getekend,maar worden zo nauwkeurig mogelijk getekend.

Alle situaties hoeven niet getekend te worden. We rijden steeds verder tot we de opgegeven situatie tegenkomen.

VB::We krijgen als opdracht:  einde weg links . We komen eerst aan een kruispunt. Dit steken we dan recht over tot we de

opdracht (einde weg links) wat later tegenkomen.

Verboden wegen doodlopende of onverharde worden niet getekend.

Opgelet wanneer de inrichter U wel 'n dergelijke weg wil doen berijden,zal de letterverkorting UPV naast de bedoelde

situatie worden geschreven. We mogen dan deze wel betreden.

Het bol pijl systeem is een eenvoudig systeem voor toeristische rond ritten.

Deze kan uitgebreid worden met straatnamen. Dus goed uitkijken bij elke opdracht.

Uitleg meest rechtdoorlopende weg

Tussen 2 opdrachten volgt men steeds de meest rechtdoorlopende weg. Men rijdt op een weg.

Deze weg maakt een bocht terwijl in die bocht nog een andere, meestal kleinere weg rechtdoor

loopt .Deze 'kleinere' weg moet dus bereden worden.

Uitzondering hierop is als de organisator vermeld dat men de hoofdbaan moet blijven volgen.

De onverharde wegen worden met stippellijn aangeduid   als te gebruiken weg,

anders worden deze niet vermeld .

In onze vriendenclub is het niet de bedoeling iedereen verloren te laten rijden met dit systeem.

Maar er voor te zorgen via duidelijke informatie ,dat elke persoon

van vertrekpunt tot einde ten volle kan genieten van zijn oldtimer. En tevens ook van het landschap  waar men in vertoefd.

Zodanig dat piloot en copiloot  met weinig of geen ervaring er toch een geslaagde rit (dag)kan van maken.

Zijn er vragen ,gebruik het inschrijf formulier.

 

  Web Statistics

Clicky